Gdańskie Usługi Metrologiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma działa na rynku usług metrologicznych od 4 kwietnia 2006 roku.
Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług wdrożyliśmy w naszej firmie System Zarządzania według PN EN ISO/IEC 17025.

Aktualności
O nas

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. została powołana z dniem 30 marca 2006 roku. Zakres działalności firmy, to przede wszystkim „badania i ekspertyzy techniczne” skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Usługi te świadczymy na terenie całego kraju, poprzez bezpośredni dojazd do Klienta lub bezpieczną przesyłkę, przyrządów poddawanych kontroli metrologicznej, do siedziby Naszego Laboratorium.

Misja

Dążymy do kompleksowej obsługi firm i ciągłego rozszerzania naszej oferty o różne elementy działalności metrologicznej i rynkowej. Jeżeli nasze działania przynoszą, naszym Klientom, wymierne korzyści, oznacza to, że cel, który sobie założyliśmy, został osiągnięty.

Świadczymy

sprawdzanie wag nieautomatycznych elektronicznych, wag automatycznych przenośnikowych

kalibrację wag nieautomatycznych elektronicznych, wag automatycznych przenośnikowych

wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości (przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych), przyrządów do pomiaru warunków środowiskowych (termometrów, termohigrometrów), przyrządów do pomiarów siły

PN-EN ISO/IEC 17025

Od 2006 roku, dążąc do zapewnienia Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług i najlepszej jakości oferowanych produktów, wdrożyliśmy System Zarządzania zgodny PN-EN ISO/ICE 17025

Kontakt

ul. Kręta 18, 80-217 Gdańsk

(58) 341 71 94

503 021 226

gdlab@gum.com.pl