• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

czy dana waga posiada legalizację

Typy legalizacji:

  • legalizację pierwotną – jako legalizację przyrządu pomiarowego po raz pierwszy po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania,

OKRES WAŻNOŚCI LEGALZIACJI: wagi przenośnikowe 3 lata.

  • legalizację ponowną – każdą kolejną legalizację przyrządu pomiarowego,

OKRES WAŻNOŚCI LEAGLIZACJI: wagi nieautomatyczne oraz przenośnikowe 25 miesięcy.

  • legalizację jednostkową – legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania; obejmuje ona swoim zakresem badania wykonywane w ramach zatwierdzenia typu.

źródło dotyczace okresu ważności: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontrolii metrologicznej przyrządów pomiarowych