• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

tabele błędów dopuszczalnych wag oraz ich charakterystyki klas dokładności

CHARAKTERYSTYKA KLAS DOKŁADNOŚCI

Czyli jak sprawdzić jakiej klasy dokladności wagę posiadam ?

Tabela 1. Charakterystyki klas dokładności wag nieautomatycznych

Klasa

Wartość działki legalizacyjnej e

Obciążenie minimalne Min*)

Liczba działek legalizacyjnych n = Max/e

wartość minimalna

wartość minimalna

wartość maksymalna

I

0,001 g ≤ e

100 e

50.000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100.000

0,1 g ≤ e

50 e

5.000

100.000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10.000

5 g ≤ e

20 e

500

10.000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1.000

*) Obciążenie minimalne jest zmniejszone do 5 e dla wag kasy II i III stosowanych do określenia opłat według taryf pocztowych.

Tabela 2. Charakterystyki podzakresów ważenia wag wielodziałkowych

Klasa

Wartość działki legalizacyjnej e

Obciążenie minimalne Min

Liczba działek legalizacyjnych

wartość minimalna

wartość minimalna*) n = Maxi/e(i+1)

wartość maksymalna n = Maxi/ei

I

0,001 g ≤ ei

100 ei

50.000

0,001 g ≤ ei≤ 0,05 g

20 ei

5.000

100.000

II

0,1 g ≤ ei

50 ei

5.000

100.000

III

0,1 g ≤ ei

20 ei

500

10.000

IIII

5 g ≤ ei

10 ei

50

1.000

*) Dla i = r stosuje się odpowiednią kolumnę tabeli 1, gdzie e jest zastąpione przez er.

 

BŁEDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE

Tabela 3. Błędy graniczne dopuszczalne wag nieautomatycznych podczas legalizacji

Obciążenie m

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IIII

Błąd graniczny dopuszczalny

0 ≤ m ≤ 50.000 e

0 ≤ m ≤ 5.000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50.000 e < m ≤ 200.000 e

5.000 e < m ≤ 20.000 e

500 e < m ≤ 2.000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200.000 e < m

20.000 e < m ≤ 100.000 e

2.000 e < m ≤ 10.000 e

200 e < m ≤ 1.000 e

± 1,5 e

 źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dz. U. z dnia 28 października 2003 r.)

Tabela 4. Błędy graniczne dopuszczalne wag automatycznych.

Klasa dokładności

Błąd graniczny dopuszczalny przy legalizacji

Błąd graniczny dopuszczalny przy użytkowaniu

Błąd graniczny dopuszczalny przy wzorcowaniu (błąd   plus niepewność pomiaru)

0,5

±0,25

±0,5

±0,5

1

±0,5

±1

±1

2

±1

±2

±2

źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 czewca 2003r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenosńikowe, oraz szczegółowego z zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli prawnej metrologicznej tych przyrządów pomiarowych