• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

tabele błędów dopuszczalnych wzorców masy wg OIML

Błędy graniczne dopuszczalne dla dużych wzorców masy wg klasyfikacji OIML R-111-1 edytcja 2004

Błędy pokazane są jako +/- δm w jednostce miary – miligram

Wartość nominalna masy odważnika

E1

+/- δm

E2

+/- δm

F1

 +/- δm

F2

+/- δm

M1

+/- δm

M2

+/- δm

5000 kg

X

X 25000 80000 250000 800000
2000 kg

X

X 10000 30000 100000 300000
1000 kg

X

1600 5000 16000 50000 160000
500 kg

X

800 2500 8000 25000 80000
200 kg

X

300 1000 3000 10000 30000
100 kg

X

160 500 1600 5000 16000

 

 

 

 

 

 

 

 

Błędy graniczne dopuszczalne dla małych wzorców masy wg klasyfikacji OIML R-111-1 edytcja 2004

Błędy pokazane są jako +/- δm w jednostce miary – miligram

Wartość nominalna masy odważnika

E1

+/- δm

E2

+/- δm

F1

+/- δm

F2

+/- δm

M1

+/- δm

M2

+/- δm

50 kg 25 80 250 800 2500 8000
20 kg 10 30 100 300 1000 3000
10 kg 5 16 50 160 500 1600
5 kg 2,5 8 25 80 250 800
2 kg 1 3,0 10 30 100 300
1 kg 0,50 1,6 5 16 50 160
500 g 0,25 0,80 2,5 8,0 25 80
200 g 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0 10
20 g 0,025 0,080 0,25 0,80 2,5 8
10 g 0,020 0,060 0,20 0,60 2,0 6
5 g 0,016 0,050 0,16 0,50 1,6 5
2 g 0,012 0,040 0,12 0,40 1,2 4
1 g 0,010 0,030 0,10 0,30 1,0 3
500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6
100 mg 0,005 0,016 0,04 0,16 0,5
50 mg 0,004 0,012 0,03 0,12 0,4
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3
10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25
5 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
2 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
1 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20