• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

o firmie

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. została powołana z dniem 30 marca 2006 roku jako następca prawny firmy Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o działającej na rynku Polskim od 1997 roku.

Zakres działalności nowej firmy, to przede wszystkim „badania i ekspertyzy techniczne” skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Usługi te świadczymy na terenie całego kraju, poprzez bezpośredni dojazd do klienta lub bezpieczną przesyłkę przyrządów podawanych kontroli metrologicznej do siedziby Naszego Laboratorium.

Dlatego dla potrzeb realizacji tych zadań wyodrębniono w firmie Laboratorium Wzorcujące, w którym to, dla potwierdzenia kompetencji,  podjęto decyzję o budowie, wdrożeniu i akredytacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Wraz z biegiem lat, systematycznie rozszerzamy i rozwijamy działalność naszej firmy. W chwili obecnej, oferujemy wzorcowanie i kalibrację wag elektronicznych i mechanicznych różnego typu, w zakresie obciążeń do  100.000 kg.  Jednocześnie polecamy nasze usługi w zakresie sprawdzeń bieżących i okresowych wzorcowań: wzorców masy, przyrządów do pomiaru długości, kąta, pomiarów siły i ciśnienia. Od nie dawna wprowadziliśmy również kompleksową obsługę aptek, szpitali i punktów medycznych w zakresie wzorcowania termometrów i termo-higrometrów.

Dział Serwisu naszej firmy zajmuję się kompleksową obsługą wag w zakresie ich naprawy, przeglądów technicznych, konserwacji i kalibracji. Przygotowuje również wagi do legalizacji oraz zapewnia kompleksowe zabezpieczenie techniczne i logistyczne procesu legalizacji.

Do naszych najważniejszych i ugruntowanych wartości zaliczamy rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność oraz partnerski stosunek do klientów i pracowników. Wartości te przejawiają się we wszystkich naszych działaniach oraz są podstawą w umacnianiu wizerunku kompetentnego i wiarygodnego partnera.

Miło nam poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów, że obecnie nasze Laboratorium Wzorcujące jest przygotowane do akredytacji przez (PCA) Polskie Centrum Akredytacji. Pozwoli  to nam na podniesienie jakości świadczonych przez nas usług i pogłębi zaufanie naszych Klientów.