• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

działalność charytatywna

Świadomi odpowiedzialności, jaką w aspekcie społecznym jesteśmy w stanie odegrać, systematycznie wspieramy działalność oświatowo – kulturalną oraz charytatywno – opiekuńczą.

Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym i społecznym w naszym regionie. Wspieramy ważne inicjatywy służące rozwojowi regionu, np. działalność Stowarzyszenia COOLTUROFON z Gdańska. Wspieramy działalność przedszkoli i szkół.

Nasza odpowiedzialność społeczna to nie tylko poczucie obowiązku. To również ogromna radość, jaką sprawia świadomość przyczynienia się do poprawy sytuacji życiowej najbardziej potrzebujących oraz możliwość wspierania najzdolniejszych na drodze do sukcesu.