• doświadczenie
 • nowoczesność
 • pasja
 • rzetelność
 • potencjał
 • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

historia

 • 30.03.2006r. powołanie do życia firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2006r. dążąc do zapewnienia klientom najlepszej jakości oferowanych produktów i najwyższego poziomu świadczonych usług zostaje wdrożony i certyfikowany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/ICE 17025
 • 2006r. spółka rozpoczyna świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych dla nie wielkich podmiotów gospodarczych
 • 2007r. w wyniku dynamicznego rozwoju siedziba Spółki zostaje przeniesiona z obecnego miejsca działania do nowego budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31
 • 2007r. spółka poszerza zakres działalności rynkowej o szkolenia metrologiczne dla firm zewnętrznych
 • 2007r. spółka jako jeden z członków założycieli przystępuje do Związku Pracodawców Producentów Urządzeń Pomiarowych METROLOGIA
 • 2008r. spółka poszerza zakres działalności rynkowej o pierwsze w Polsce wzorcowanie wzorców masy u klienta
 • 2008r. spółka nawiązuje udaną współprace z pierwszą dużą grupa energetyczną działąjąca na terenie kraju oraz z powodzeniem realizuje kontrakt na obsługę wag konsorcjum budującego autostradę A1
 • 2009r. w wyniku dalszego dynamicznego rozwoju Spółki laboratorium zostaje przeniesione z dotychczas wynajmowanych lokali do własnego budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Krętej 18
 • 2009r. spółka poszerza zakres działalności rynkowej o szkolenia i doradzctwo w zakresie rozliczeń emisji CO2. Poprzez realizaję kolejnych zleceń spółka nawiązuje współprace w zakresie doradzctwa rozliczeń emisji CO2, oraz wzorcowania wag z  kolejnymi trzema grupami energetycznymi działającymi na terenie kraju
 • 2010r. ze względu na rozwój spółki powstaje nowoczesne pomieszczenia laboratorium w budynku laboratorim wzorcującego, a wraz z nimi znacząco rośnie zatrudnie nowych pracowników,
 • 2011r. spółka poszerza zakres działalności rynkowej o wzorcowanie stanowisk do pomiaru siły i ciśnienia
 • 2011r. spółka bieże czynny udział w targach branżowych organizowanych na terenie kraju, nawiązując ścisłą współpracę z firmami działąjącymi w branży: spożywczej, wytwórczej i produkcyjnej
 • 2011r. prezes zarządu naszej spółki został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce, organizacji stowarzyszonej w CECIP
 • 2012r. wprowadzenie sprzedaży detalicznej małych wag
 • 2012r. prezes zarządu staję się ekspertem doradczym dla czterech największych grup energetycznych działających na terenie kraju
 • 2012r. dla zapewnienia jeszcze lepszej jakości świadczonych przez laboratorium wzorcujące usług zapada decyzja zarządu o przeprowadzeniu porówniań miedzylaboratoryjnych z Głównym Urzędem Miar i rozpoczęciu procesu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji
 • 2013r. rozszerzenie działu sprzedaży o nowe rodzaje wag, sprzedaż termometrów i sprzedaż siłomierzy
 • 2013r. dzięki nawiązaniu współpracy z renomowanym polskim producetem sprzętu do monitoringu klimatu rozszerzamy swoją działalność o wzorcowanie termometrów i termohigrometrów
 • 2013r. uruchamiamy najnowocześniejszą stacje pogodową w trójmieście.
 • 2013r. podjeliśmy współpracę z firmą SIEMENS, co do sprzedaży i instalacji oferowanych przez producenta produktów.
 • 09.2013r. spółka poszerza zakres działalności rynkowej, otwierając dział automatyki przemysłowej.