• doświadczenie
 • nowoczesność
 • pasja
 • rzetelność
 • potencjał
 • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

polityka jakości

Mamy świadomość, że spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez naszych Klientów, a tym samym ich zadowolenie, jest podstawą zysków i rozwoju naszej Spółki.

Kierując się tymi kryteriami deklarujemy ciągłe doskonalenie jakości usług jako jeden z priorytetów naszej działalności.

Cele, które sobie stawiamy:

 • ciągłe monitorowanie wymagań Klienta,
 • dostosowanie poziomu usług do optymalnego zakresu spełniania wymagań naszych Klientów,
 • prowadzenie działalności w ściśle planowanych i nadzorowanych warunkach,
 • minimalizowanie kosztów działalności własnej i rozsądna kalkulacja cen świadczonych usług,
 • w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie Klientom możliwości współuczestnictwa podczas wzorcowania,
 • wprowadzanie postępu technicznego i racjonalnych metod pracy,
 • kompetentny i przeszkolony personel,
 • włączanie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości.

Polityka Jakości w całym zakresie świadczonych usług jest realizowana poprzez system zarządzania, który spełnia wszelkie wymogi międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników.