• doświadczenie
 • nowoczesność
 • pasja
 • rzetelność
 • potencjał
 • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

LB-701 z panelem LB-706B/GB

Panel LB-706 zastąpił panel oferowany do tej pory panel Lb-702

Podstawowe funkcje:

 • pomiary: temperatura, wilgotność względna powietrza, temperatura punktu rosy, zawartość pary wodnej
 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz), rejestrator
 • opcjonalny pomiar: ciśnienie barometryczne (z panelem w wersji LB-706B)
 • opcjonalna sonda LB-701T do pomiaru temperatury w rozszerzonym zakresie różnych mediów
 • przyrząd przenośny, oszczędne zasilanie bateryjne albo sieciowe
 • wbudowana pamięć pomiarów
 • interfejs RS-232

Wymiary zewnętrzne:

185 x 100 x 45 mm,

Opis:

Panel LB-706 współpracuje z różnymi sondami (czujnikami) pomiarowymi tworząc zestaw do pomiaru następujących wielkości:

 • wilgotność i temperatura powietrza – współpraca sondy LB-701 z panelem LB-706, LB-706G, LB-706B albo LB-706GB, tworząc termohigrometr: higrometr (wilgotnościomierz) i termometr do powietrza,
 • temperatura – współpraca sondy LB-701T z panelem LB-706, LB-706G, LB-706B albo LB-706GB, tworząc termometr,
 • ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie barometryczne) – opcjonalny modułbarometryczny wbudowany w panel LB-706B, LB-706GB.

Wyniki pomiarów są prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu ciekłokrystaliczym oraz mogą być zapisywane do wewnętrznej pamięci pomiarów. Poprzez interfejs komunikacyjny RS-232 mogą też być przekazywane do zewnętrznego urządzenia. Do interfejsu może być dołączona drukarka termiczna, modem LB-430 do transmisji radiowej GSM / GPRS albo komputer PC. W wyposażeniu przyrządu znajduje się program do PC umożliwiający wizualizację na ekranie bieżących odczytów, programowanie nastaw przyrządu i odczyt zarejestrowanych pomiarów i przepisanie ich na zbiór dyskowy.

Panel LB-706 wyposażony jest w zegar, który jest wykorzystywane do rejestracji pomiarów oraz do automatycznego włączania i wyłączania przyrządu w trybach oszczędzania energii. Dzięki temu przyrząd może być wykorzystany jako przenośny, jednostanowiskowy rejestrator temperatury (termograf), wilgotności (higrograf) i (opcjonalnie) ciśnienia atmosferycznego (barograf). Jest przyrządem przeznaczonym do przetwarzania i wizualizacji wyników pomiarowych. Niewielkie gabaryty i możliwość zasilania bateryjnego pozwalają na używanie go w warunkach terenowych. W warunkach stacjonarnych przyrząd może być zasilany zasilaczem małej mocy.

Interfejs RS-232 panelu umożliwia ponadto wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania z adjustacją.

Klawiatura paneli LB-706 i LB-706B umożliwia ich włączenie oraz programowanie parametrów i przeglądanie zarejestrowanych wyników pomiarów.

 

Sonda:

Termometr-higrometr LB-701

Opis:

Termometr-higrometr LB-701 współpracujący z panelem LB-706 (albo z jego wersjami: LB-706G, LB-706B, LB-706GB) jest wykonany w postaci sondy pomiarowej o kształcie walcowym i jest połączony z nim kablem o długości 1…20 m.

Sonda wyznacza następujące parametry: wilgotność względna, temperatura, temperatura punktu rosy oraz objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu. W wersji LB-706B wewnątrz panelu znajduje się dodatkowo czujnik ciśnienia i precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy. Wszystkie wyniki (temperatura, wilgotność i opcjonalnie ciśnienie) są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (2 linijki po 16 znaków) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez port szeregowy.

Termometr-higrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie oraz uzyskał pozytywnąekspertyzęz Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Wymiary zewnętrzne:

walcowa, średnica 22 mm, długość 180 mm

 

Termometr-higrometr LB-701T

Opis:

Przyrząd produkowany jest też wersji tylko do pomiaru temperatury (termometr LB-701T z panelem LB-706 albo z jego wersjami: LB-706G, LB-706B, LB-706GB). Termometr LB-701T zawiera przetwornik pomiarowy (w obudowie cylindrycznej) i zewnętrzny czujnik temperatury Pt1000 (albo Pt100) w obudowie standardowej albo specjalnej, dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagańzamawiającego (np. w formie pręta ze stali kwasoodpornej, ze specjalnym kablem). Wersja specjalna obudowy czujnika umożliwia pomiar różnych mediów w rozszerzonym zakresie temperatur (-200…+550°C). Termometr LB-701T można zakupić także osobno jako dodatkowe wyposażenie do posiadanego już zestawu LB-701/LB-706. Długości kabli termometru LB-701T wynoszą: pomiędzy zewnętrznym czujnikiem temperatury a przetwornikiem -1..40 m, pomiędzy przetwornikiem a panelem odczytowym – 1..15 m (długości przewodów określa zamawiający).

Wymiary zewnętrzne:

walcowa, średnica 22 mm, długość 180 mm

 

DANE TECHNICZNE:

POMIAR TEMPERATURY
Wersja przyrządu Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
LB-701 -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
LB-701T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-150..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2.0%,          +/- 1 ostatnia cyfra w zakresie 10…90%
+/- 4.0%,           +/- 1 ostatnia cyfra poza zakresem 10…90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
POMIAR CIŚNIENIA (panel LB-706B)
niepewność pomiaru +/- 1,0 hPa w zakresie temperatur 0..+50 °C
zakres pomiaru 700…1100 hPa
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40,0..+85,0°C 0,1°C albo 0,01°C
wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
temperatura punktu rosy -40,0..+100,0°C 0,1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ciśnienie (LB-706B) 700…1100 hPa 0,1 hPa
ZASILANIE
bateryjne 4 baterie R6 (AA)
sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC
POBÓR PRĄDU (panel + LB-701)
interfejs RS232C nieaktywny ok 5,5 mA
interfejs RS232C aktywny ok 13 mA
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701 -40..+85°C
Panel LB-706 / LB-706B 0..+50°C
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru i opcjonalnej drukarki)

*) – Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowychśrodków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia

 

WYPOSAŻENIE:

 • instrukcja,
 • zasilacz sieciowy,
 • kabel do interfejsu RS232C,
 • podstawka dla sondy LB-701,
 • podstawowy program „LB-706” do komputera PC
 • 4 baterie R6.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE:

 • pokrowiec – torba na ramię,
 • drukarka termiczna KAFKA-1R
 • modem  LB-430 do transmisji radiowej GSM / GPRS.

ROZSZERZENIA:

Na specjalne zamówienie możliwe sąnastępujące wykonania: 

 • LB-701H – o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0…100%,
 • LB-701T – w wersji tylko do pomiaru temperatury (możliwa sonda zewnętrzna),
 • LB-701Fn – wersja osłony czujników, wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1,
 • LB-706G, LB-706GB – o uproszczonej wersji klawiatury,
 • LB-706B, LB-706GB – panel odczytowy wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego.