• doświadczenie
 • nowoczesność
 • pasja
 • rzetelność
 • potencjał
 • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

oferta usługowa

W chwili obecnej jako Laboratorum Wzorcujące firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. oferuje:

 • sprawdzanie, wzorcowanie, kalibrację wag nieautomatycznych elektronicznych klasy dokładności II, III, IIII w zakresie obciązeń od 1mg do 100.000 kg
 • sprawdzanie, wzorcowanie, kalibrację wag automatycznych przenośnikowych, porcjujących, odważających, do pojedyńczych ładunków i wagonowych
 • wzorcowanie wzorców masy  i obciążników technologicznych klasy dokładności F2 i M1 o masie nominalnej od 100mg do 2500kg
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości, w tym przymiarów sztywnych, półsztywnych zwijanych, dalmierzy laserowych do 50m.
 • wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych
 • wzorcowanie termometrów i termo-higrometrów
 • wzorcowanie przyrządów do pomiarów siły i urządzeń technologicznych do 300kN
 • wzorcowania baz drogowych i odcinków pomiaru prędkości

Zawsze staramy się realizować zlecenia terminowo, w najszybszym możliwym i dogodnym dla Klienta terminie.  Każde zlecenie kończymy wystawieniem czytelnych i przejrzystych świadectw wzorcowania zawierających tylko niezbędne informacje dotyczące wzorcowanego przyrządu pomiarowego  z wyznaczeniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności określonej zgodnie z dokumentem EA-4/02. Niepewność pomiaru oszacowana jest przy poziomie nieufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Na życzenie Klienta Laboratorium może wykonać ocenę zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami określonymi przez Klienta.

Oprócz tego, że staramy się spełniać najwyższe standardy jakościowe, gwarantujemy bezpieczeństwo i niezawodność działania.

 

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.