• doświadczenie
 • nowoczesność
 • pasja
 • rzetelność
 • potencjał
 • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

szkolenia i doradzctwo

Dział Doradztwa Technicznego i  Szkoleń świadczy usługi w zakresie:

 • sprawdzania międzyokresowego oraz wzorcowania wag nieautomatycznych i automatycznych stosowanych w procesach produkcyjnych,
 • opracowywania i wdrażania procedur nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym (nie tylko ważącym) w firmie,
 • doradztwa pod kątem doboru wyposażenia pomiarowego oraz jego prawidłowego użytkowania w procesach produkcyjnych,
 • doradztwa i konsultacji przy tworzeniu komórek wewnętrznej kontroli jakości produkcji lub procesów pomiarowych,
 • opracowywania programów w zakresie obliczania błędów i niepewności wskazań przyrządów pomiarowych, przy ich okresowym sprawdzaniu oraz protokółów dokumentujących ww. czynności,
 • badania i oceny zdolności procesów pomiarowych i badawczych,
 • badania i oceny zdolności jakościowej procesów technologicznych,
 • szkoleń i konsultacji przy wdrażaniu metod FMEA w Systemach Zarządzania Jakością oraz w zarządzaniu infrastrukturą organizacji,
 • szkoleń i przygotowania procedur postępowania w przedsiębiorstwie energetycznym, przy handlu emisjami CO2,
 • szkoleń pracowników obsługujących wagi i technologiczne urządzenia wagowe pod kątem prawidłowej ich obsługi, dokumentowania wyników ważenia, sprawowania nadzoru nad parametrami metrologicznymi wag

Zainteresowała cię nasza oferta ?

Skontaktuj się z naszym ekspertem, gwarantujemy 100% satysfakcji z udzielonej odpowiedzi.

tel. 503 021 226