• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

Otwieramy pierwsze przedstawicielstwo

Mając na uwadzę ciągły rozwój naszego laboratorium, oraz wzrost zapotrzebowania na usługi metrologiczne na południu kraju, miło poinformować nam, wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów.

O otwarciu przedstawicielstwa firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp.  z o.o. w Katowicach.