• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

Pierwsza waga przenośnikowa

Wspólnie z firmą SIEMIENS, zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy pierwszą wagę przenośnikową w historii firmy.
Waga bez większych przeszkód przeszła procedurę legalizacji.