• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

Projekt „MASTER”

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się autorskie stanowisko do pomiarów siły nacisku sprężyń styku klasonu, poduszek powietrznych montowanych w większości samochodowych marek dostępnych na światowym rynku. W pełni zaprojektowane przez nasze biuro konstruktorskie więcej informacji wkrótce…